umh

Illustration

Ett urval bilder ur serien ÄNGLAR. Ett projekt tillsammans med Karin Björkegren Jones AB.

En blandning av mina illustrationer och AI-art. 

Illustration

Ett urval illustrationer till SABO Förlags AB och Pir New World AB.

Illustrator och Photoshop.

Jag har även producerat  infografik under tiden på Bofast