umh

AD, Grafisk form och Content manager


Jag har arbetat inom ett brett spektrum av uppdrag, från AD och formgivare av 3D-spel till Arla och Nordstedts,  till stylist och fotograf för månadsmagasin. Jag har även arbetat som AD och formgivare på SABO-förlags AB i 8 år, för att sedan formge böcker, broschyrer och kampanjer. Jag har även designat mönster till tapeter och tyg.


Jag har gedigen erfarenhet av och stor kunskap om alla de grafiska moment som sträcker sig från idé och genomförande till tryckkontakt och färdig produkt, även marknadsföring inom sociala medier.


Mejla eller ring om du har ett roligt uppdrag som väntar,  eller vill du helt enkelt bara höra lite mer? Välkommen!